Håndlaget baksteutstyr i 4 deler:

  • Brødspade
  • Glorake
  • Redskap til å feie ovn
  • Redskap til flytting av glør/ved i ovnen

Baksteutstyr - 4 deler

kr 3 000,00Pris
    © Copyright

    Aud Vegerstøl AS, 905 19375, aud-toru@online.no, Heiveien 577, 4985 Vegårshei